Misiune

Protejarea drepturilor și intereselor celor peste 6 milioane de acționari la Societățile de Investiții Financiare (SIF-uri), dialogul cu acționarii pentru punerea în aplicare a acestor drepturi.

Viziune

O piață de capital românească în care drepturile acționarilor (la SIF-uri) sunt respectate, iar legile românești și europene sunt puse în practică în mod corespunzător, în folosul acționarilor. Susținerea unui ecosistem care să ducă la un management profesionist, transparent și eficient, in folosul acționarilor. Dezvoltarea întregii piețe de capital din România.

Obiective

  • Evaluarea periodică a statusului implementării celor mai bune practici de relații a investitorilor cu SIF-urile în care investesc;
  • Îmbunătățirea modului de prezentare și comunicare a investitorilor cu SIF-urile;
  • Monitorizarea proceselor legislative cu impact asupra drepturilor investitorilor la SIF-uri, promovarea modificărilor de interes pentru membri, evaluarea impactului și modul de aplicare a legislației;
  • Consolidarea legăturilor și îmbunătățirea dialogului cu SIF-urile;
  • Promovarea drepturilor și intereselor investitorilor în raport cu SIF-urile, autoritățile publice și autoritățile de reglementare și supraveghere;
  • Susținerea și derularea de activități in interesul investitorilor la SIF-uri;
  • Facilitarea stabilirii legăturilor între investitori;
  • Contribuția prin toate mijloacele legale la sprijinirea și îmbunătățirea activității de investiție la SIF-uri;
  • Transparentizarea procedurilor de investire la SIF-uri, metodelor de comunicare a investitorilor cu SIF-urile, drepturilor investitorilor la SIF-uri.