În data de 25 august 2021, mai mulţi acţionari SIF Muntenia (SIF4) au înaintat KPMG Audit SRL o solicitare de audit asupra detaliilor şi utilităţii unor plasamente ale SIF4, în valoare de peste 305 milioane lei, informează Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) într-un comunicat de presă remis redacţiei. Este vorba de plasamentele în titlurile OPCVM/AOPC şi de cele în obligaţiunile OPUS-Chartered Issuances.

Solicitarea a fost făcută în temeiul art. 94 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, conform căruia acţionarii reprezentând cel puţin 5% din totalul drepturilor de vot ale unei societăţi listate, pot să ceară auditorului financiar al societăţii rapoarte suplimentare referitoare la operaţiunile invocate de aceştia.

Cei care au înaintat cererea de audit, totodată membri ai Asociaţiei Investitorilor la SIF-uri (AISIF), susţin că scopul real al SAI Muntenia (administratorul SIF4) de pe urma acestor plasamente, ar fi obţinerea unor foloase necuvenite. În acest sens AISIF a susţinut, prin luările de poziţie ale membrilor săi, cum mai multe societăţi de administrare de investiţii (SAI-uri) care gestionează aceste plasamente, se prezintă la adunările generale şi votează în favoarea conducerii SIF4. Dar votul se face cu acţiuni SIF4 cumpărate parţial (uneori în proporţie de peste 90%) din aceste plasamente. Pentru acest serviciu ar fi oferite anual milioane de lei la câteva SAI-uri sub formă de comision.

În cererea lor, semnatarii mai scot în evidenţă multiplele încălcări ale legislatiei naţionale şi europene prin care interesele acţionarilor SIF4 sunt prejudiciate.

AISIF (Asociaţia Investitorilor la SIF-uri) este încrezătoare că acest raport de audit solicitat KPMG va scoate în evidenţă neregulile de la SIF4, făcute în detrimentul milioanelor de acţionari ai societăţii.

COMUNICAT: Solicitare a AISIF către KPMG de audit asupra detaliilor şi utilităţii unor plasamente ale SIF4