Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a trimis, la data de 18.10.2021, Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), o solicitare să nu permită conducerii SIF Banat Crişana (SIF1) să se premieze cu 880.000 de acţiuni gratuite, în condiţiile în care nu a îndeplinit mandatul acţionarilor privind răscumpărarea de 30.000.000 acţiuni pentru anulare.

În răspunsul ASF nu se oferă o soluţie la problema invocată. În schimb, se face referire la convocarea unei noi adunări generale în care acţionarii SIF1 urmează să decidă modalitatea distribuirii acţiunilor gratuite.

AISIF îi informează pe investitorii SIF1 că a trimis o nouă scrisoare către ASF în care solicită să ia măsurile necesare pentru a nu permite domnului Bogdan Drăgoi, implicit Consiliului de Administraţie al SIF1, să folosească voturile acţionarilor cu care este în conflict de interese pentru a se premia cu acţiuni gratuite, răscumpărate cu banii tuturor acţionarilor SIF1.

Redăm mai jos scrisoarea trimisă de Asociaţia Investitorilor la SIF-uri, Autorităţii de Supraveghere Financiară:

„Stimate domnule preşedinte Marcu,

Stimată doamna Ştefănoiu,

Vă mulţumim pentru răspunsul dumneavoastră la scrisoarea trimisă pe 18 octombrie 2021, în numele Aso­ciaţiei Investitorilor la SIF-uri (AISIF).

Suntem nevoiţi să completăm cererile din scrisoarea iniţială cu o serie de precizări care demonstrează un conflict de interese pe care ASF nu îl poate trece cu vederea în cazul SIF Banat Crişana (SIF1). Deoarece considerăm acest conflict de interese drept unul dintre elementele mecanismului de corupţie din piaţa de capital românească, trimitem această scrisoare şi către Direcţia Naţională Anticorupţie.

Precizaţi în răspunsul dumneavoastră că domnul Bogdan Drăgoi, preşedintele CA al SIF Banat Crişana (SIF1), urmează să supună la vot cele trei opţiuni unor „acţionari”.

Formularea dumneavoastră este ireproşabilă, dar conducerea SIF1 se află într-o situaţie gravă de conflict de interese cu acei „acţionari” care, prin reprezentativitate, vor decide rezultatul votului.

Conform legii 74/2015 şi regulamentului UE 231/2013, nu este permisă întreţinerea conflictelor de interese între administratorul unui FIA şi unii investitori ai acelui FIA, în detrimentul altor investitori.

În cele ce urmează vom explica acest conflict de interese şi felul în care entităţile implicate sunt folosite în deturnarea votului în favoarea domnului Bogdan Drăgoi.

Vă învederăm faptul că „acţionarii” pe care îi invocaţi în scrisoarea dumneavoastră au devenit acţionarii SIF1 datorită deciziei domnului Bogdan Drăgoi de plasament al banilor SIF1 în nişte fonduri. S-a ajuns, astfel, ca un număr important al acţionarilor/investitorilor SIF1 să fie entităţi (sau fonduri) care au administratori remuneraţi de către conducerea SIF1 cu comisioane exorbitante, plătite din banii tuturor celor care investesc şi sunt acţionari la SIF1. Mai mult decât atât, aceşti „acţionari” au cumpărat procente importante din capitalul SIF1 cu banii SIF1. Deşi domnul Drăgoi poate să pretindă că decizia acestor plasamente în acţiuni SIF1 nu i-a aparţinut domniei sale, ci managerilor SAI-urilor, dânsul este cel care cu bună ştiinţă întreţine o stare flagrantă de conflict de interese cu aceste SAI-uri. Domnul Drăgoi face acest lucru pentru a obţine beneficiu personal, cum ar fi acţiuni gratuite în acest caz.

Aceste SAI-uri, prin fondurile pe care le administrează, pot să voteze în favoarea domnului Bogdan Drăgoi şi în defavoarea SIF1. În cele ce urmează arătăm două cazuri pentru exemplificarea acestui conflict de interese:

1. SAI Swiss Capital, care deţine peste 5% din SIF1, are contract atât cu SIF1, condus de domnul Bogdan Drăgoi, cât şi cu SIF Muntenia (SIF4), care este administrată de o filială a SIF1, mai precis SAI Muntenia. SAI Swiss Capital încasează milioane de lei anual din banii SIF1 şi SIF4, ambele fiind direct sau indirect controlate de domnul Bogdan Drăgoi. Pentru menţinerea contractelor sale cu SIF1 şi SIF4, de pe urma cărora încasează milioane de lei anual, SAI Swiss Capital va vota în favoarea premierii domnului Drăgoi chiar dacă acel vot ar fi în defavoarea SIF1, şi prin urmare în defavoarea altor acţionari SIF1. Se încalcă, astfel, principiile şi prevederile legii 74/2015 şi ale regulamentului Uniunii Europene 231/2013.

2. OPUS Chartered Issuances este un alt exemplu grav de conflicte de interese între domnul Drăgoi Drăgoi şi un acţionar. OPUS Chartered Issuances deţine peste 5% din capitalul SIF1 exclusiv prin acţiuni cumpărate cu banii SIF4, societate care este condusă de o filială a SIF1, mai precis, SAI Muntenia. OPUS Chartered Issuances beneficiază de câştiguri însemnate datorate SAI Muntenia. În consecinţă, OPUS Chartered Issuances va vota în favoarea domnului Drăgoi şi în defavoarea SIF1 şi, prin urmare, în defavoarea altor acţionari SIF1.

Aceşti doi acţionari, prezentaţi aici cu titlu de exemplu, au conflicte de interese semnificative cu conducerea SIF1.

Vă rugăm respectuos, în apărarea legii şi pentru protejarea drepturilor acţionarilor SIF1, să nu permiteţi conducerii SIF1 să folosească voturile favorabile ale acţionarilor cu care este în conflict de interese pentru a se premia. Potrivit legii, conducerea SIF1 trebuie să identifice conflictele de interese şi să ia măsuri pentru a le elimina. Vă rugăm să impuneţi respectarea legilor româneşti şi europene pentru evitarea conflictelor de interese în societăţile cotate în România, în interesul investitorilor pe piaţa de capital românească.

Cu Stimă,
Marius Pop
Director Executiv AISIF”

Citeste tot articolul

AISIF insistă ca ASF să-l oprească pe Bogdan Drăgoi să se premieze nejustificat