Stimate domnule Prim-viceguvernator Florin Georgescu,

Asociația Investitorilor la SIF-uri (AISIF) dorește să vă supună atenției o încălcare a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, (de aici înainte Regulamentul Băncii Naționale). Această încălcare privește componența actuală a Consiliului de Administrație al BRD Groupe Société Générale, mai precis mandatul domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, care încalcă atât Regulamentul Băncii Naționale cât și Codul de Guvernanță Corporativă al BRDGroupe Société Générale. Având în vedere rolul Băncii Naționale a României în autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, este important să cunoașteți dimensiunea inadecvării domnului Drăgoi în mandatul de funcție neexecutivă din cadrul Consiliului de Administrație al BRD Groupe Société Générale și să acționați în consecință.

Prin hotărârea nr. 161/09.03.2022, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) l-a sancționat pe domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi, în calitate de Președinte-Director General al SIF Banat-Crișana, pentru “discurs de ură care încalcă demnitatea umană a cetățenilor care aparțin unei minorități, potrivit articolului 15 din OG 137/2000”, acesta fiind obligat și la plata unei amenzi. Comportamentul discriminatoriu și xenofob al domnului Drăgoi a fost proferat la adresa domnului Behboud Madadi, cetățean român de origine iraniană, investitor și membru fondator AISIF. Episodul care face obiectul hotărârii CNCD a avut loc în timpul ședinței AGEA a SIF Banat-Crișana din 25 noiembrie 2021 (atașăm acestei scrisori, hotărârea CNCD).

Hotărârea CNCD care condamnă discriminarea și xenofobia la adresa domnului Behboud Madadi nu este un episod lipsit de importanță, ci unul care atrage consecințe reputaționale majore nu numai asupra domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi, ci mai ales asupra băncii care l-a numit în propriul Consiliu de Administrație și, prin extensie, chiar a sistemului bancar românesc. Comportamentul xenofob al domnului Drăgoi, față de un acționar al societății pe care o conduce, nu ar trebui să rămână fără consecințe. Subliniem că acesta nu este în fruntea unei societăți oarecare. SIF Banat-Crișana are milioane de acționari și active nete de peste 3.290.000.000 de lei, fiind una dintre cele mai mari societăți listate la bursa din București. În plus, domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi a mai ocupat în trecut portofoliul de ministru al finanțelor și de consilier al președintelui României, demnități care fac episodul de xenofobie cu atât mai grav. Astfel de comportamente sunt considerate inacceptabile și sunt aspru sancționate în statele partenere României, în UE sau Statele Unite.

Am considerat necesar să vă informăm în legătură cu aceste aspecte în contextul prevederilor articolului 67^135 din Regulamentul Băncii Naționale care stipulează că ”Banca Națională trebuie să evalueze adecvarea la nivel individual și colectiv pe bază continuă, ca parte a activității de supraveghere și (…) abordează cu promptitudine cazurile de neconformitate, luând măsurile care se impun.” Suntem însă convinși că la data numirii domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi în Consiliul de Administrație al BRD Groupe Société Générale, detaliile pe care vi le supunem atenției prin această scrisoare nu erau cunoscute.

Cu toate acestea, potrivit matricei privind adecvarea (cum este prevăzut în Regulamentul Băncii Naționale), BRD Groupe Société Générale avea obligația să vă informeze de orice schimbare a parametrilor individuali de adecvarea a membrilor Consiliului de Administrație. Potrivit Regulamentului Băncii Naționale, instituțiile de credit trebuie să se asigure că persoanele care dețin funcții cheie dispun în orice moment de o bună reputație, onestitate și integritate. Mai mult, articolul 67^45 (2) precizează că „la evaluarea reputației, onestității și integrității, instituțiile de credit iau în considerare inclusiv impactul efectelor cumulate ale incidentelor minore asupra reputației unui membru.”  

Am observat pe pagina de internet a BNR că ați sancționat în mai multe rânduri instituțiile de credit, privind exercitarea neadecvată a responsabilităților de către membrii Consiliului de Administrație. Considerăm că prezența domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi în Consiliul de Administrație al BRD Groupe Société Générale legitimează și chiar încurajează comportamentele xenofobe și discriminatorii față de milioanele de acționari la SIF-uri și totodată știrbește reputația uneia dintre cele mai importante instituții de credit din România. 

Încă de la înființare, AISIF și-a asumat inițierea și derularea unor campanii de public awarness pentru remedierea unor disfuncționalități și nereguli din piața de capital românească, iar demersul prezent se înscrie în această direcție strategică. 

AISIF este încrezătoare că Banca Națională a României va lua toate măsurile care se impun.

Cu deosebită considerație,
Marius Pop
Director executiv AISIF

Scrisoare catre BNR